13 C
Brno
Sobota, 1 dubna, 2023

Příspěvky pro nejméně rozvinuté okresy budou cílenější

Finanční příspěvky na pomoc nejméně rozvinutým okresem budou efektivnější, cílenější a transparentnější. Vyplývá to z novely zákona o podpoře nejméně rozvinutých okresů z dílny ministryně pro investice, regionální rozvoj a informatizaci Veroniky Remišová (Za lidi), kterou v úterý schválilo plénum Národní rady (NR) SR. Za hlasovalo 84 ze 122 přítomných poslanců.

Novela přinese změnu původního modelu přípravy a vyhodnocování výzev k poskytnutí regionálního příspěvku, založeného na doporučeních okresních úřadů. Model se má nahradit novým, transparentním. Připravovat a vyhodnocovat výzvu budou řídící výbory složené ze zástupců Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace (Mirra) SR, vyšších územních celků (VÚC), do nichž nejméně rozvinuté okresy patří, okresních úřadů nejméně rozvinutých okresů, měst a obcí patřících do nejméně rozvinutých okresů a socioekonomických partnerů. „Zkušenosti z minulosti totiž odhalili i případy, kdy docházelo k zjevně neúčelnému nakládání s regionálními příspěvky bez přímé vazby na řešení rozvojového problému v regionu,“ vysvětlil resort v materiálu.

Zjednodušení má spočívat v tom, že se nahradí dva závazné dokumenty – akční plán a roční priority – jedním, a to plánem rozvoje, který jako komplexní dokument pro poskytování podpory nejméně rozvinutým okresem bude obsahovat soubor konkrétních aktivit na řešení rozvojového problému v regionu. „Návrh zákona zavádí i novou koncepci nejméně rozvinutých území jako území tvořených sousedícími nejméně rozvinutými okresy se stejnými či podobnými problémy, v jejichž rámci existuje potřeba plánování regionálního rozvoje těchto území s ohledem na širší souvislosti přirozeného regionu,“ přiblížil resort v materiálu.

Novela zákona přihlíží i na potřebu aktualizace kritérií pro posuzování okresu jako nejméně rozvinutého. Bude se za něj považovat i takový okres, který obklopují nejméně rozvinuté okresy.

Podle ministerstva přinese přijetí novely kromě výdajů na příspěvky i pozitivní dopady na příjmy státního rozpočtu díky tvorbě nových pracovních míst. Výdaje by se oproti minulým rokem neměli změnit.

Poslanci zároveň schválili pozměňovací návrh poslankyně Miriam Šutekovej (Za lidí), v němž navrhuje změny, které zahrnují úpravu podmínek pro zápis okresu do seznamu nejméně rozvinutých okresů. Vzor smlouvy o poskytnutí regionálního příspěvku má být podle jejího návrhu zveřejněn na webovém sídle ministerstva investic. Doplnit se mají také podstatné náležitosti smlouvy o poskytnutí regionálního příspěvku.

Upravit se má zároveň postup schvalování žádostí o poskytnutí příspěvku, které byly podány před nabytím účinnosti návrhu zákona, ale do tohoto data o nich nebylo rozhodnuto. „V případě žádostí o poskytnutí příspěvku podaných po 31. říjnu 2021 se bude postupovat podle nového znění zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že platné akční plány se stanou plány rozvoje, tak žádosti o poskytnutí regionálního příspěvku budou posuzovány podle nového znění zákona,“ konstatuje poslankyně v pozměňovacím návrhu.

Zákon nabývá účinnosti od 1. listopadu tohoto roku.

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality